MENU

Adalah dimaklumkan bahawa Tawaran Sebutharga No. Rujukan MDJ/11/12/01 telah dibatalkan oleh sebab-sebab teknikal yang tidak dapat dielakkan. Sila klik disini untuk keterangan lebih lanjut

Sekian, terima kasih