MENU

HARI SELASA - PERTANG

TARIKH

PEGAWAI BERTUGAS

MASA

TEMPAT

22.01.2019

Siti Nurhafizah bt Abdullah Sani / Zulkefli bin Abd Hamid

2.15-4.15 ptg

Gerai No 5, Aked MDJ, Pertang.

29.01.2019

Aisaah Asmayu bt Razak / Zulkefli bin Abd Hamid

2.15-4.15 ptg

Gerai No 5, Aked MDJ, Pertang.

12.02.2019

Siti Nurhafizah bt Abdullah Sani / Zulkefli bin Abd Hamid

2.15-4.15 ptg

Gerai No 5, Aked MDJ, Pertang.

19.02.2019 Aisaah Asmayu bt Razak / Zulkefli bin Abd Hamid 2.15-4.15 ptg Gerai No 5, Aked MDJ, Pertang.
26.02.2019 Siti Nurhafizah bt Abdullah Sani / Zulkefli bin Abd Hamid 2.15-4.15 ptg Gerai No 5, Aked MDJ, Pertang.
05.03.2019 Aisaah Asmayu bt Razak / Zulkefli bin Abd Hamid 2.15-4.15 ptg Gerai No 5, Aked MDJ, Pertang.
02.04.2019 Aisaah Asmayu bt Razak / Zulkefli bin Abd Hamid 2.15-4.15 ptg Gerai No 5, Aked MDJ, Pertang.
07.05.2019 Siti Nurhafizah bt Abdullah Sani / Zulkefli bin Abd Hamid 2.15-4.15 ptg Gerai No 5, Aked MDJ, Pertang.
04.06.2019 Siti Nurhafizah bt Abdullah Sani / Zulkefli bin Abd Hamid 2.15-4.15 ptg Gerai No 5, Aked MDJ, Pertang.
02.07.2019 Siti Nurhafizah bt Abdullah Sani / Zulkefli bin Abd Hamid 2.15-4.15 ptg Gerai No 5, Aked MDJ, Pertang.
09.07.2019 Aisaah Asmayu bt Razak / Zulkefli bin Abd Hamid 2.15-4.15 ptg Gerai No 5, Aked MDJ, Pertang.
16.07.2019 Siti Nurhafizah bt Abdullah Sani / Zulkefli bin Abd Hamid 2.15-4.15 ptg Gerai No 5, Aked MDJ, Pertang.
23.07.2019 Aisaah Asmayu bt Razak / Zulkefli bin Abd Hamid 2.15-4.15 ptg Gerai No 5, Aked MDJ, Pertang.
30.07.2019 Siti Nurhafizah bt Abdullah Sani / Zulkefli bin Abd Hamid 2.15-4.15 ptg Gerai No 5, Aked MDJ, Pertang.
06.08.2019 Aisaah Asmayu bt Razak / Zulkefli bin Abd Hamid 2.15-4.15 ptg Gerai No 5, Aked MDJ, Pertang.
13.08.2019 Siti Nurhafizah bt Abdullah Sani / Zulkefli bin Abd Hamid 2.15-4.15 ptg Gerai No 5, Aked MDJ, Pertang.
20.08.2019 Aisaah Asmayu bt Razak / Zulkefli bin Abd Hamid 2.15-4.15 ptg Gerai No 5, Aked MDJ, Pertang.
27.08.2019 Siti Nurhafizah bt Abdullah Sani / Zulkefli bin Abd Hamid 2.15-4.15 ptg Gerai No 5, Aked MDJ, Pertang.
03.09.2019 Aisaah Asmayu bt Razak / Zulkefli bin Abd Hamid 2.15-4.15 ptg Gerai No 5, Aked MDJ, Pertang.
01.10.2019 Siti Nurhafizah bt Abdullah Sani / Zulkefli bin Abd Hamid 2.15-4.15 ptg Gerai No 5, Aked MDJ, Pertang.
05.11.2019 Aisaah Asmayu bt Razak / Zulkefli bin Abd Hamid 2.15-4.15 ptg Gerai No 5, Aked MDJ, Pertang.
03.12.2019 Siti Nurhafizah bt Abdullah Sani / Zulkefli bin Abd Hamid 2.15-4.15 ptg Gerai No 5, Aked MDJ, Pertang.