MENU

Selamat Datang Ke Portal Rasmi Majlis Daerah Jelebu

 
Puan Nurul Huda binti Musa
Yang DiPertua Majlis Daerah Jelebu
 


Mohd Asri Baskaran Bin Abdullah

   
Mohamed Zabidi Bin Abdullah


Wahap Bin Che Mat

   
Mohd Umry Bin Abdul Khois


Lee Song Sin

   
Siow Yun Pin

Pang Choon Pauh

   

Liew Kim Hee


Zolkeple Bin Abdul Ghani

   


Siow Shiau Fui


Zulkefli Bin Zainuddin

   
Mohd Suhaini Bin Mohd Yusof


Lim Pooh Jern

   
Siti Afiqah Binti Jawa


Ganesan A/L Ramasamy

   
Shahrul Bin Che Wail


Muzamir Bin A. Latif

   


Osman Bin Mohd Dusa


Raja Mis Sariah Binti Raja Hamzah

   


Izham Shah Bin Ibrahim


Tai Thean Keong

   


Jaaman @ Sharman Bin Abu