MENU

 

 SENARAI KEKOSONGAN BANGUNAN MAJLIS DAERAH JELEBU 
BIL LOKASI BIL KOSONG NO. GERAI
1  Gerai MDJ Kampung Puom 1 NO. 1
2  Gerai MDJ Kampung Petaseh 1 NO. 2
3  Rumah Kedai Taman Bunga Raya 2 NO. 1 dan 2
4  Bazaar MDJ Pertang (Tingkat Atas) 2 NO. 3 dan 4
5  Gerai Baru MDJ Simpang Durian 2 NO. 3&4 dan NO. 9&10
6  Pasar Awam Kuala Klawang 16 NO. 6,7,22,28,29,32,33,37,40B,41 dan 45
Gerai Ayam 53,68,69,71 dan 72
7 Pasar Awam Simpang Pertang (Tingkat Atas) 8 No 27 - 33 dan 35 
8 Pasar Awam Titi 15  
JUMLAH KESELURUHAN 47  

 

Borang Permohonan Sewaan Bangunan boleh didapati di Kaunter Bahagian Kesihatan dan Perbandaran