MENU

Selamat Datang Ke Portal Rasmi Majlis Daerah Jelebu

 

 SENARAI KEKOSONGAN BANGUNAN MAJLIS DAERAH JELEBU 
BIL LOKASI BIL KOSONG NO. GERAI
1 Gerai Dataran Jelebu -  
2 Aked Kuala Klawang -  
3  Gerai Baru Simpang Durian -  
4  Pasar Awam Kuala Klawang 3 NO. 3, 47 & 53
5 Gerai Durian Tipus   -

 

6 Aked Simpang Durian -

 

7 IKS Singkong -  
JUMLAH KESELURUHAN 3  

 

Borang Permohonan Sewaan Bangunan boleh didapati di Kaunter Bahagian Kesihatan Awam dan Perkhidmatan Perbandaran