MENU

Selamat Datang Ke Portal Rasmi Majlis Daerah Jelebu

Ketua Bahagian : Encik Muhammad Taufik bin Ismail

Penolong Jurutera JA36

Email: kejuruteraanmdj@gmail.com
 

Okjektif

Menjalankan tanggungjawab secara profesional dalam melaksanakan projek pembangunan dan penyediaan infrastruktur dan kemudahan di kawasan operasi Majlis Daerah Jelebu, dan seiring dengan meningkatkan kesejahteraan penduduk melalui pembangunan yang di laksanakan secara terancang dan sistematik
 

Fungsi Bahagian

 • Memproses pelan-pelan kejuruteraan dan bangunan
 • Menguruskan dan melaksanakan kerja-kerja kemudahan awam dan hari perayaan
 • Perancang insfrastuktur dan kemudahan awam
 • Membina dan menyelenggara pari-parit, pembetungan, saluran elektrik, saluran air dan telekomunikasi
 • Mengawal dan memproses permohonan kelulusan pelan bangunan
 • Merancang, melaksanakan dan mengawal pembinaan projek pembangunan
 • Mengurus Kontrak, Sebutharga dan Tender
 • Memproses semua pelan-pelan insfrastuktur untuk kerja tanah, jalan dan lampu jalan
 • Memberi nasihat untuk projek-projek pembangunan yang dilaksanakan secara usahasama dengan pihak swasta

Penyelanggaraan

 • Penyelanggaraan pembaikan jalan, perparitan dan infrastruktur
 • Mengawal pembangunan oleh swasta
 • Menguruskan permit, penutupan pembangunan, pengorekan jalan dan bahan binaan
 • Menyelenggara perabot jalan papan tanda lalulintas di bawah kawalan Majlis Daerah Jelebu

Bahagian Projek Khas

 • Melaksanakan projek-projek pembangunan Majlis
 • Melaksanakan pembangunan insfrastuktur Majlis
 • Menyelanggara Harta Majlis
 • Memantau semua projek-projek pembangunan dan penyelanggaraan
 • Menguatkuasa Akta 133 dengan memantau kerja-kerja pembinaan (kerja tanah dan instrastruktur) yang dilaksanakan oleh pemaju